Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

CÁC BÀI HỌC MIỄN PHÍ

Trang chủ > Dạng > Nền tảng > Tiếng Anh lớp 6 > Lesson 7.3. Communication

Lesson 7.3. Communication

Listening & Communication

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Communication sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản về cách trao đổi thông tin về TV và cách nói chuyện về một chương trình TV yêu thích, như:

  • Nêu ý kiến của em về các chương trình TV.
  • Biết thêm thông tin về các chương trình TV như Pokemon, Discoveryv.

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

1) Cách trò chuyện về một chương trình TV.

2) Cảm nghĩ về TV và các chương trình TV.

                                                                                                        

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1. Complete the facts below with the name of the correct country.

  1. Pokemoncartoons are made in ______.
  2. Weekend Meetingcomedies are famous shows in ______.
  3. In ______, there is no TV on Thursdays.

Japan   Viet Nam   Iceland

Ví dụ 2. Do you agree with the following statements?

 

  1. TV is just for fun, not for study.
  2. The first TV programme for children appeared late, in 1980.

 

Ví dụ 3. Recommend an interesting TV programme to your friends.

 

 

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)