Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

CÁC BÀI HỌC MIỄN PHÍ

Trang chủ > Dạng > Nền tảng > Tiếng Anh lớp 6 > Lesson 8.1. Vocabulary & Pronunciation

Lesson 8.1. Vocabulary & Pronunciation

Vocabulary

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Vocabulary and Pronunciation sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản về các từ vựng liên quan đến thể thao và các trò chơi, và hai âm /eə/ và /ɪə/, như:

  • Các từ: bóng đá, bóng chuyền, câu cá, v.v. trong tiếng Anh là gì.
  • Cách đọc đúng các từ where, there, here, idea, volunteer, v.v.

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

1) Từ vựng về thể thao và các trò chơi: boxing, karate, running, chess, aerobics, v.v.

 

2) Cách đọc /eə/ và /ɪə/ trong một từ và trong cả câu. Những từ có chứa /eə/ và /ɪə/.

                                                                                                        

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1. Listen and repeat these words.

  1. a ball
  2. sports shoes

Ví dụ 2. Now write the words under the pictures.

 

 

 


Ví dụ 3. Read the words and say them aloud. Which one has /eə/ or /ɪə/?

 

1.

  1. air
  2. are
  3. I’m

2.

  1. physics
  2. feather
  3. aerobics

 

 

 

 

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)