Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

CÁC BÀI HỌC MIỄN PHÍ

Trang chủ > Dạng > Nền tảng > Tiếng Anh lớp 6 > Lesson 8.3. Communication

Lesson 8.3. Communication

Listening & Speaking

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Communication sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản để trò chuyện về các môn thể thao, các trò chơi và các nhân vật thể thao em yêu thích, như:

  • Hỏi đáp về bóng đá, Olympics, các môn thể thao em hoặc bạn em yêu thích, v.v.
  • Trò chuyện về một vận động viên em yêu thích, v.v.

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

1) Hỏi đáp về thể thao.

2) Miêu tả một vận động viên.

                                                                                                        

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1. Sports quiz. Work in pairs. Do the quiz.

  1. How many players are there in a football match?
  2. How long does a football match last?

Ví dụ 2. In pairs, interview your partner using the following questions. Ask for more information.

 

  1. What sports/games do you play in your free time?
  2. What sports/games do you do at school?

 

Ví dụ 3. Think of a sportsman/sportswoman you like. Draw a picture of him/her below. Talk about him/her with a partner. Use the following cues:

- his/her name

- the sport he/she plays

 

 

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)