Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

CÁC BÀI HỌC MIỄN PHÍ

Trang chủ > Dạng > Nền tảng > Tiếng Anh lớp 6 > Lesson 9.1. Vocabulary & Pronunciation

Lesson 9.1. Vocabulary & Pronunciation

Vocabulary

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Vocabulary and Pronunciation sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản về các từ vựng liên quan đến lục địa, đất nước, thành phố, địa điểm nổi bật, và hai âm /əʊ/ và /aɪ/, như:

  • Các từ: thành phố, yên tĩnh, ướt át, v.v. trong tiếng Anh là gì.
  • Cách đọc đúng các từ cold, sky, night, v.v.

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

1) Từ vựng về các đơn vị địa lý: continent, city, capital, Liverpool, Nha Trang, v.v.

 

2) Cách đọc /əʊ/ và /aɪ/ trong một từ và trong cả câu. Những từ có chứa /əʊ/ và /aɪ/.

                                                                                                        

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1. Match the words in A with their opposites in B. Some words may have more than one opposite.

Ví dụ 2. Create word webs.

 


Ví dụ 3. Listen and repeat.

 

  1. New York is an excitingcity with many skyscrapers.  
  2. It’s very coldin Sweden in the winter with lots of snow.

 

 

 

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)