Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Trang chủ > Lớp 10 > Toán > Toán lớp 10 > Bài 1: Thống kê

Bài 1: Thống kê

1. Ôn tập + số trung bình cộng

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng “Thống kê” sẽ giúp các em hiểu được phương sai và độ lệch chuẩn.

Nội dung bài học

I Phương sai

a/ Bảng phân bố tần số, tần suất (rời rạc)

$\begin{align}  & s_{x}^{2}=\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{k}{{{n}_{i}}{{({{x}_{i}}-\bar{x})}^{2}}} \\ & =\sum\limits_{i=1}^{k}{{{f}_{i}}{{({{x}_{i}}-\bar{x})}^{2}}} \end{align}$

\[\left( {{n}_{1}}+{{n}_{2}}+\ldots +{{n}_{k}}=n \right)\]

 b/  Bảng phân bố tần số, tần suất (ghép lớp)

$\begin{align}  & s_{x}^{2}=\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{k}{{{n}_{i}}{{({{c}_{i}}-\bar{x})}^{2}}} \\ & =\sum\limits_{i=1}^{k}{{{f}_{i}}{{({{c}_{i}}-\bar{x})}^{2}}} \end{align}$

Chú ý:

– Khi hai dãy số liệu có cùng đơn vị và có số TBC bằng nhau hay xấp xỉ nhau, nếu phương sai càng nhỏ thì độ phân tán của các số liệu thống kê càng bé.

– Có thể tính phương sai theo công thức sau:

$s_{x}^{2}=\overline{{{x}^{2}}}-{{(\bar{x})}^{2}}$

trong đó:

$\overline{{{x}^{2}}}=\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{k}{{{n}_{i}}x_{i}^{2}}=\sum\limits_{i=1}^{k}{{{f}_{i}}x_{i}^{2}}$

hoặc $\overline{{{x}^{2}}}=\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{k}{{{n}_{i}}c_{i}^{2}}=\sum\limits_{i=1}^{k}{{{f}_{i}}c_{i}^{2}}$

  • Độ lệch chuẩn

            \[{{s}_{x}}=\]$\sqrt {s_x^2} $  

  • Phương sai và đọ lệch chuẩn sx đều được dùng để đánh giá mức độ phân tán của các số liệu thống kê (so với số TBC). Nhưng khi cần chú ý đến đơn vị đo thì ta dùng sx vì sx có cùng đơn vị đo với dấu hiệu được nghiên cứu.

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)