Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Chuyên đề 3. Dấu hiệu chia hết. Hình bình hành

Trang chủ > Lớp 4 > Toán > Toán lớp 4 > Phiếu bài tập số 2

Nộp bài kiểm tra

Kéo thả file ảnh bài bạn đã làm để tải lên hệ thống Hocthukhoa.vn
Hoặc chọn file từ máy tính

Lưu ý:
Bài làm có nhiều ảnh học sinh chọn đồng thời tất cả ảnh up lên, đặt tên file theo số thứ tự trang để thầy cô dễ phân loại. Ví dụ: Trang 1, Trang 2,..
Chỉ bài nộp lần cuối được chấm điểm.
Học sinh chỉ được nộp bài tối đa 3 lần. Vui lòng chọn kỹ file trước khi nộp bài.

Phản hồi của học sinh (0)