Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Trang chủ > Lớp 11 > Vật Lí > Vật Lí lớp 11 > Bài 2. Điện năng. Công suất điện

Bài 2. Điện năng. Công suất điện

1. Lý thuyết

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Điện năng. Công suất điện sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản:

- Khái niệm về điện năng và công suất của nguồn điện

- Biểu thức tính điện năng và công suất của nguồn điện

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

1. Điện năng tiêu thụ. Công suất điện

a. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch

Dòng điện thực hiện công A=Uq=UIt

Kết luận: Lượng điện năng mà đoạn mạch điện tiêu thụ khi có dòng điện chạy qua để chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác được đo bằng công của lực điện thực hiện dịch chuyển có hướng các điện tích.

Theo định luật bải toàn điện tích: Điện năng tiêu thụ trong toàn mạch bằng công các lực lạ bên trong nguồn điện

\[{A_{ng}} = q\xi = \xi It\]

b. Công suất của nguồn điện

\[{P_{ng}} = \frac{{{A_{ng}}}}{t} = \xi I\]

2. Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua

a. Định luật Jun - Lenxo

\[Q = R{I^2}t\]

b. Công suất tỏa nhiệt

\[P = \frac{Q}{t} = R{I^2}\]

Công suất tỏa nhiệt P ở vật dẫn khi có dòng điện chạy qua đặc trựng cho tốc độ tỏa nhiệt của vật dẫn đó

3. Công và công suất của nguồn điện

a. Công của nguồn điện

Theo định luật bảo toàn năng lượng: Điện năng tiêu thụ trong toàn mạch bằng công các lực lạ bên trong nguồn điện

\[{A_{ng}} = q\xi = \xi It\]

b. Công suất của nguồn điện

\[{P_{ng}} = \frac{{{A_{ng}}}}{t} = \xi I\]

II. Ví dụ trong bài giảng

VD1. Tính điện năng tiêu thụ và công suất điện khi dòng điện có cường độ 1A chạy qua vật dẫn trong 1h. Biết hiệu điện thế hai đầu vật dẫn là 6V

Giải

Điện năng tiêu thụ

A=UIt

A=6.1.3600=21600 (J)

Công suất

P=UI=6.1=6 (W)

VD 2. Một nguồn điện có suất điện động 12 V. Khi mắc nguồn này một bóng đèn thành mạch kín thì nó cung cấp một dòng điện I = 0,8 A. Tính công của nguồn điện sản ra trong 15 phút và công suất của nguồn?

Giải

Công của nguồn

\[\begin{array}{l}
{A_{ng}} = q\xi = \xi It\\
\to A = 12.0,8.15.60 = 8640J
\end{array}\]

Công suất của nguồn điện

\[P = \xi I = 12.0,8 = 9,6{\rm{W}}\]

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)