Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Trang chủ > Lớp 11 > Vật Lí > Vật Lí lớp 11 > Bài 2. Dòng điện trong chất điện phân

Bài 2. Dòng điện trong chất điện phân

1. Bản chất của dòng điện

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Dòng điện trong chất điện phân sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản:

- Khái niệm về thuyết điện lí

- Định nghĩa và bản chất của dòng điện trong chất điện phân

- Biểu thức tính điện trở suất của kim loại

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

1. Thuyết điện li

- Trong dụng dịch, các hợp chất hóa học như: axit, bazo và muối bị phân li (một phần hoặc toàn bộ) thành các nguyên tử tích điện gọi là ion. Các ion này có thể chuyển động tự do, gọi là hạt tải điện

+ Axit: ion âm (gốc axit) và ion dương 

+ Bazo: ion âm (gốc OH) và ion dương (Kim loại)

+ Muối: ion âm (gốc axit) và ion dương (Kim loại)

+ Một số bazo như nước amoniac hay muối không chứa kim loại

- Dưới tác dụng của chuyển động nhiệt các dung dịch axit, bazo, muối, bazo nóng chảy, phân ly thành ion tự do

2. Bản chất của dòng điện trong chất điện phân

Dòng điện trong lòng chất điện phân là dòng ion dương và ion âm chuyển động có hướng theo chiều ngược nhau

ion (+) chạy về catot: cation

ion (-) chạy về anot: anion

3. Các hiện tượng diễn ra ở điện cực. Cực dương tan

a. Điện phân dung dịch \[{\rm{CuS}}{O_4}\] với điện cực bằng Cu

b. Điện phân dung dịch \[{{\rm{H}}_2}{\rm{S}}{O_4}\] với điện cực graphit

4. Các định luật Faraday

+ Định luật Faraday thứ nhất

Khối lượng vật chất được giải phóng ở điện cực của bình điện phân tỷ lệ thuận với điện lượng chạy qua bình đó

m=kq

k: đương lượng điện hóa chất được giải phóng ở điện cực

+ Định luật Faraday thứ hai

Đương lượng điện hóa k của một nguyên tố tỷ lệ với đương lượng gam A/n của nguyên tố đó

\[k = \frac{1}{F}.\frac{A}{n}\]

\[F = 96500(C/mol)\]

\[m = \frac{1}{F}.\frac{A}{n}.It\]

5. Ứng dụng

- Luyện nhôm

- Mạ điện

II. Ví dụ trong bài giảng

VD. Đương lượng điện hóa của Niken là \[k = {3.10^{ - 4}}g/C\]. Xác định kim loại bám vào catot bình điện phân khi cho điện lượng 10C chạy qua bình điện phân.

Giải

Kim loại Niken bám vào catot

Áp dụng định luật Faraday: m=kq

m= \[{3.10^{ - 4}}.10 = {3.10^{ - 3}}(g)\]

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)