Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Trang chủ > Lớp 11 > Vật Lí > Vật Lí lớp 11 > Bài 2. Lực từ. Cảm ứng từ

Bài 2. Lực từ. Cảm ứng từ

1. Lý thuyết

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Lực từ. Cảm ứng từ sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản:

- Định nghĩa và công thức tính lực từ 

- Khái niệm về từ trường đều

- Cách xác định chiều của cảm ứng từ

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

1. Lực từ

a. Từ trường đều

- Từ trường đều là từ trường mà đặc tính của nó giống nhau tại mỗi điểm

- Các đường sức từ là những đường thẳng song song, cùng chiều và cách đều nhau.

2. Lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện 

3. Cảm ứng từ

Cảm ứng từ, kí hiệu B

\[B = \frac{F}{{Il}}\]

* Vecto cảm ứng từ \[\overrightarrow B \] tại một điểm

- Hướng: trùng với hướng của từ trường tại điểm đó

- Độ lớn: \[B = \frac{F}{{Il}}\]

* Biểu thức tổng quát của \[\overrightarrow F \] theo \[\overrightarrow B \]

\[F = BIl\sin \alpha \], \[\alpha = (\overrightarrow B ,\overrightarrow l )\]

Lực \[\overrightarrow F \] có: Điểm đặt tại trung điểm \[{M_1}{M_2}\]

Phương: vuông góc với \[\overrightarrow B ,\overrightarrow l \]

Chiều: được xác định theo quy tắc bàn tay trái 

II. Ví dụ trong bài giảng

VD 1. Đoạn dây dẫn dài 5cm đặt trong từ trường đều và vuông góc với vecto \[\overrightarrow B \]. Dòng điện qua dây có I = 0,75 A. Lực từ tác dụng lên đoạn dây là \[{3.10^{ - 3}}N\]. Xác định B của từ trường

Giải

Cảm ứng từ của từ trường là

\[B = \frac{F}{{Il}} = \frac{{{{3.10}^{ - 3}}}}{{0,75.0,05}} = 0,08T\]

VD 2. Phần tử dòng điện I\[\overrightarrow l \] nằm trong từ trường đều có các đường sức từ thẳng đứng. Phải đặt \[I\overrightarrow l \] như thế nào để lực từ

a. Nằm ngang

b. Bằng không

Giải

+ \[\overrightarrow F \] nằm ngang, \[I\overrightarrow l \] vuông góc với mặt phẳng chứa đường sức từ và vuông góc với \[\overrightarrow B \]

+ \[\overrightarrow F \] bằng 0 \[ \Leftrightarrow I\overrightarrow l //\overrightarrow B \]

 

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)