Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Trang chủ > Lớp 11 > Vật Lí > Vật Lí lớp 11 > Bài 2. Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích

Bài 2. Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích

1. Thuyết e

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản:

- Nôi dung của thuyết electron

- Giải thích các hiện tượng nhiễm điện

- Định luật bảo toàn điện tích

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

1. Thuyết electron

- Nguyên tử cấu tạo gồm hạt nhân mang điện tích dương và các electron mang điện âm chuyển động xung quanh. Ban đầu, nguyên tử ở trạng thái trung hòa về điện.

- Nguyên tử bị mất electron gọi là ion dương

- Nguyên tử nhận thêm electron gọi là ion âm

2. Giải thích ba hiện tượng nhiễm điện

  1. - Nhiễm điện do cọ sát
  2. - Nhiễm điện do tiếp xúc
  3. - Nhiếm điện do hưởng ứng

3. Vật dẫn điện. Chất cách điện

- Vật dẫn điện: vật chứa nhiều điện tích tự do.

- Vật cách điện: vật không chứa hoặc chứa rất ít điện tích tự do.

4. Định luật bảo toàn điện tích

Tổng đại số của các điện tích là không đổi trong hệ vật cô lập về điện

\[\sum q \]=const

II. Ví dụ trong bài giảng

VD. Hai quả cầu mang điện tích \[{q_1} = {2.10^{ - 9}}C\], \[{q_2} = {8.10^{ - 9}}C\]. Cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách ra. Tính điện tích mỗi quả câu.

Lời giải

Sau khi tiếp xúc, điện tích của hai quả cầu:

\[q_1^, = q_2^, = \frac{{{q_1} + {q_2}}}{2} = \frac{{{{2.10}^{ - 9}} + {{8.10}^{ - 9}}}}{2} = {5.10^{ - 9}}C\]

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)