Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Trang chủ > Lớp 11 > Vật Lí > Vật Lí lớp 11 > Bài 3. Điện trường

Bài 3. Điện trường

1. Khái niệm

Tài liệu & bài tập tự luyện

Bài tập tự luyện

Làm Online

Giới thiệu bài học

Bài giảng Điện trường (Phần 1) sẽ giúp các em nắm được những kiến thức quan trọng nhất của điện tích:

- Khái niệm điện trường, cường độ điện trường.

- Công thức của cường độ điện trường trong chân không trong điện môi, hằng số điện môi.

- Các đặc điểm, hình dạng của đường sức điện.

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

1. Điện trường

a. Khái niệm

Khi một điện tích điểm tác dụng lực điện lên các điện lên các điện tích khác gần nó

\[ \Rightarrow \] xung quanh điện tích có điện trường

2. Cường độ điện trường

\[\overrightarrow E = \frac{{\overrightarrow F }}{q}\]

- phương và chiều trùng với phương, chiều của lực điện tác dụng

- chiều dài biểu diễn độ lớn của E theo một tỉ xích nào đó.

3. Đường sức điện

a. Định nghĩa

- là đường tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó là giá của vecto E tại điểm đó.

b. Các đặc điểm của đường sức điện

- Tại mỗi điểm trong điện trường có một đường sức và chỉ một mà thôi.

- Đường sức điện là đường có hướng.

- Số đường sức đi qua một điện tích nhất định đặt vuông góc với đường sức điện tại điểm.

4. Điện trường đều

- là điện trường mà các vecto E tại mọi điểm đều cùng phương chiều, độ lớn; đường sức điện là những đường song song cách đều.

5. Điện trường của một điện tích điểm

\[E = \frac{F}{q} = k\frac{{\left| Q \right|}}{{{r^2}}}\]

6. Nguyên lí chồng chất điện trường

Các điện trường \[\overrightarrow {{E_1}} ,\overrightarrow {{E_2}} \] cùng tác dụng lực điện lên điện tích q, tổng điện trường \[\overrightarrow E \]

\[\overrightarrow E = \overrightarrow {{E_1}} + \overrightarrow {{E_2}} \]

II. Ví dụ trong bài giảng

VD. Một điện tích đặt tại A trong chân không xác định E tại B cách A 10 cm

Lời giải

\[E = k\frac{{\left| Q \right|}}{{{r^2}}}\]=\[{9.10^9}\frac{{{{5.10}^{ - 9}}}}{{0,{1^2}}} = 4500V/m\]

Tài liệu & bài tập tự luyện

Bài tập tự luyện

Làm Online

Phản hồi của học sinh (5)

Nguyễn Đức Thiện 07-12-2018 Trả lời

Giọng thầy ấm quá!

Phạm Minh Tú 07-12-2018 Trả lời

Thầy giảng hay quá!

Đỗ Tuấn Hải 07-12-2018 Trả lời

Thầy ơi, định nghĩa và các đặc điểm của đường sức điện như thế nào ạ?

Vật lí _ Trợ giảng 07-12-2018

- Định nghĩa: Đường sức điện là đường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó là giá của một vecto điện trường \[\overrightarrow E \] tại điểm đó, chiều của đường sức điện là chiều của vecto điện trường tại điểm đó.

- Đặc điểm của đường sức điện trường:

+ Qua mỗi điểm trong điện trường có một và chỉ một đường sức điện.

+ Đường sức điện là những đường có hướng. Hướng của đường sức điện tại một điểm là hướng vecto điện trường tại điểm đó.

+ Đường sức điện của trường tĩnh điện là đường không khép kín. Nó đi ra từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm, hoặc đi từ một điện tích ra vô cùng.

+ Ở chỗ cường độ điện trường lớn thì các đường sức điện sẽ mau, còn ở chỗ cường độ điện trường nhỏ thì các đường sức điện sẽ thưa

Phạm Quang Tuấn 07-12-2018 Trả lời

Công thức tính cường độ điện trường của một điện tích điểm như thế nào thầy?

Vật lí _ Trợ giảng 07-12-2018

Độ lớn của cường độ điện trường của một điện tích điểm Q gây ra tại điểm cách nó một khoảng r

\[E = k\frac{{\left| Q \right|}}{{\varepsilon {r^2}}}\]

Nếu Q>0, \[\overrightarrow E \] hướng ra xa Q

Nếu Q<0, \[\overrightarrow E \] hướng về phía Q

Nguyễn Thu Loan 07-12-2018 Trả lời

Thầy ơi, điện trường là gì ạ?

Vật lí _ Trợ giảng 07-12-2018

Điện trường là môi trường bao quanh điện tích và gắn liền với điện tích. Điện trường tác dụng lực điện lên điện tích khác đặt trong nó.