Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Trang chủ > Lớp 11 > Vật Lí > Vật Lí lớp 11 > Bài 4. Bài tập Định luật Cu-lông. Điện trường

Bài 4. Bài tập Định luật Cu-lông. Điện trường

1. Lý thuyết

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Bài tập Định luật Cu-lông. Điện trường sẽ giúp các em nắm được những dạng bài tập:

- Dạng bài tập định luật Cu-lông

- Dạng bài tập điện trường

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

1. Tóm tắt lý thuyết

Định luật Cu-lông

\[F = \frac{{k\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{\varepsilon {r^2}}}\]

Điện trường \[E = \frac{F}{q} = \frac{{{{9.10}^9}\left| Q \right|}}{{\varepsilon {r^2}}}\]

Nguyên lý chồng chất điện trường

\[\overrightarrow {{E_n}} = \overrightarrow {{E_1}} + \overrightarrow {{E_2}} + ...\]

2. Các dạng bài tập

a. Dạng 1. Xác định dấu và độ lớn của điện tích \[{{q_0}}\] để lực điện tác dụng lên bằng không

Ta có \[\overrightarrow {{F_1}} + \overrightarrow {{F_2}} = 0\] nên

\[{F_1} = {F_2}\] \[ \Leftrightarrow \frac{{k\left| {{q_1}{q_0}} \right|}}{{r_1^2}} = \frac{{k\left| {{q_2}{q_0}} \right|}}{{r_2^2}}\]

b. Dạng 2. Xác định cường độ điện trường tổng hợp

- Lần lượt tìm các vecto \[\overrightarrow {{E_1}} ,\overrightarrow {{E_2}} \]

- Áp dụng \[\overrightarrow {{E_M}} = \overrightarrow {{E_1}} + \overrightarrow {{E_2}} \]

c. Dạng 3. Quả cầu nhiễm điện treo trong điện trường. Xác định E,F,q,m

+ Xác định các lực tác dụng vào quả cầu

+ Quả cầu cân bằng: \[\overrightarrow F = \overrightarrow {{F_1}} + \overrightarrow {{F_2}} + \overrightarrow {{F_3}} = 0\]

II. Ví dụ trong bài giảng

Bài 1. Cho \[{q_1} = 2nC\] và \[{q_2} = 0,018\mu C\] đặt cách nhau 10cm trong không khí. Đặt thêm điện tích \[{q_0}\] trên đường nối \[{q_1}\], \[{q_2}\] sao cho \[{q_0}\] cân bằng. Xác định vị trí \[{q_0}\] và giá trị của \[{q_0}\]?

Giải

\[\overrightarrow {{F_1}} + \overrightarrow {{F_2}} = 0\]

\[ \Rightarrow {F_1} = {F_2}\]

\[\frac{{{{2.10}^{ - 9}}}}{{{x^2}}} = \frac{{0,{{018.10}^{ - 6}}}}{{{{(10 - x)}^2}}}\]

\[ \Rightarrow x = 2,5cm\]

Bài 2. Cho \[{q_1} = 0,5nC,{q_2} = - 0,5nC\] đặt cách nhau a=6cm trong không khí. Xác định cường độ điện trường tại M trong trường hợp. M cách \[{q_1}\] 2cm, \[{q_2}\] 4cm

Giải

\[{E_1} = \frac{{{{9.10}^9}\left| {0,{{5.10}^{ - 9}}} \right|}}{{0,{{02}^2}}} = 11250V/m\]

\[{E_2} = \frac{{{{9.10}^9}\left| {-0,{{5.10}^{ - 9}}} \right|}}{{0,{{04}^2}}} = 2812,5V/m\]

\[{E_M} = {E_1} + {E_2} = 14062,5N/m\]

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)