Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Trang chủ > Lớp 11 > Vật Lí > Vật Lí lớp 11 > Bài 4. Dòng điện trong chất bán dẫn

Bài 4. Dòng điện trong chất bán dẫn

1. Khái niệm

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Dòng điện trong chất bán dẫn sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản:

- Khái niệm về dòng điện trong chất bán dẫn

- Định nghĩa và bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

- Các chất bán dẫn thường gặp: Silic (Si), Gemani (Ge)

- Các tính chất của bán dẫn

\[{\rho _{KL}} < {\rho _{BD}} < {\rho _{ĐM}}\]

- Điện trở suất của bán dẫn tinh khiết giảm mạnh khi nhiệt độ tăng

- Tính chất của bán dẫn phụ thuộc mạnh tạp chất của tinh thể

- Điện trở suất của bán dẫn giảm đáng kể khi bị chiếu sáng hoặc bị tác dụng của các tác nhân ion hóa khác.

2. Sự dẫn điện của bán dẫn tinh khiết (loại i)

- Xét bán dẫn điểm hình là Si, nếu trong mạng tinh thể chỉ có một loại nguyên tử Si: là bán dẫn tinh khiết

- Ở \[0^\circ K\], Si không dẫn điện

- Ở nhiệt độ cao: chuyển động nhiệt làm bức xạ các e và lỗ trống trong tinh thể

⇒ Dòng điện trong bán dẫn là dòng chuyển dời có hướng của e và lỗ trống

3. Sự dẫn điện của bán dẫn có tạp chất

a. Bán dẫn loại n

- Nguyên tử P trở thành ion dương

- Bán dẫn Si pha P có mật độ e nhiều hơn lỗ trống⇒ e là hạt tải điện cơ bản

- Tạp chất P gọi là tạp chất cho hay dono

b. Bán dẫn loại p

- Nguyên tử B trở thành ion (-)

- Bán dẫn Si pha B có mật độ lỗ tróng lớn hơn mật độ e Bán dẫn loại p Lỗ trống là hạt mang điện dương

- Tạp chất B đưa vào gọi là tạp chất nhân hay gọi là axeto

4. Lớp chuyển tiếp p-n

a. Lớp nghèo

- Lớp chuyển tiếp p-n, hình thành một lớp không có điện tích tự do: lớp nghèo

- Điện trở lớp nghèo rất lớn, để cản trở dòng điện qua lớp nghèo

b. Dòng điện qua lớp nghèo

- Đặt điệ trường từ p sang n, lỗ trống từ bán dẫn p theo E vào lớp nghèo, e ngược chiều E vào lớp nghèo⇒ có dòng điện từ p sang n

- Đặt điện trường từ n sang p. Không có hạt tải điện đến lớp nghèo⇒ Điện trở lớp nghèo rất lớn

II. Ví dụ trong bài giảng

VD. Chọn câu đúng

A. Trong bán dẫn mật độ e luôn luôn bằng mật độ lỗ trống

B. Nhiệt độ càng cao, bấn dẫn điện càng tốt

C. Bán dẫn loại p tích điện dương vì mật độ lỗ trống lớn hơn mật độ e

D. Bán dẫn có điện trở suất cao hơn kim loại vì bán dẫn có hai loại hạt tải điện là lỗ trống và e

Đáp án B

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)