Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Trang chủ > Lớp 11 > Vật Lí > Vật Lí lớp 11 > Bài 4. Phương pháp giải một số bài tập về toàn mạch

Bài 4. Phương pháp giải một số bài tập về toàn mạch

1. Lý thuyết - VD 1

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Phương pháp giải một số bài tập về toàn mạch sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản:

- Các phương pháp giải cho bài toám về toàn mạch

- Biểu thức tính điện trở tương đương, cường độ dòng điện của các bộ nguồn nối tiếp, bộ nguồn song song 

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

1. Những lưu ý tring phương pháp giải

+ Toàn mạch: Nguồn điện (\[\xi ,r\]), điện trở R ghép thành mạch kín

+ Mạch ngoài có thể có nhiều điện trở ghép thành bộ với nhau

- Các điện trở ghép nối thiếp

Điện trở tương đương \[{R_{nt}} = {R_1} + {R_2} + ... + {R_n}\]

Cường độ dòng điện \[{I_m} = {I_1} = {I_2} = {I_3}\]

Hiệu điện thế \[{U_m} = {U_1} + {U_2} + ... + {U_n}\]

- Các điện trở ghép song song

+ Điện trở tương đương

\[\frac{1}{{{R_{//}}}} = \frac{1}{{{R_1}}} + \frac{1}{{{R_2}}} + \frac{1}{{{R_3}}}\]

+ Cường độ dòng điện

\[{I_m} = {I_1} + {I_2} + {I_3}\]

+ Hiệu điện thế \[{U_m} = {U_1} = {U_2} = {U_3}\]

+ Định luật Ôm toàn mạch \[I = \frac{\xi }{{R + r}}\]

II. Ví dụ trong bài giảng

VD. Cho mạch điện như hình vẽ \[\xi = 6V,r = 2\Omega \], \[{R_1} = 5\Omega ,{R_2} = 10\Omega ,{R_3} = 3\Omega \]

a. Tính \[{R_N}\] của mạch ngoài

b. Tính cường độ dòng điện I chạy qua nguồn và hiệu điện thế mạch ngoài U

c. Tính hiệu điện thế ở hai đầu các điện trở

Giải

a. Điện trở mạch ngoài \[{R_1}nt{R_2}nt{R_3}\]

\[{R_N} = {R_1} + {R_2} + {R_3} = 5 + 10 + 3 = 18\Omega \]

b. Cường độ dòng điện \[I = {I_1} = {I_2} = {I_3}\]

Áp dụng định luật Ôm \[I = \frac{\xi }{{{R_N} + r}} = \frac{6}{{18 + 2}} = \frac{3}{{10}}A\]

Hiệu điện thế ở 2 đầu mạch ngoài

\[\begin{array}{l}
{U_N} = I{R_N}\\
\xi = U + {\rm{Ir}}
\end{array}\]

c. Hiệu điện thế ở các điện trở

\[{U_1} = {I_1}{R_1} = \frac{3}{{10}}.5 = 1,5V\]

\[{U_2} = {I_2}{R_2} = \frac{3}{{10}}.10 = 3V\]

\[{U_3} = {I_3}{R_3} = \frac{3}{{10}}.3 = 0,9V\]

VD. Cho mạch điện \[\xi = 12,5V,r = 0,4\Omega \]

Đèn \[{Đ_1}\]: 12V - 6W

Đèn \[{Đ_2}\]: 6V - 4,5W

\[{R_b}\] biến trở

a. Tìm \[{R_b}\] để đèn sáng bình thường?

b. Tính \[{P_{ng}}\] và H của nguồn khi đó?

Giải

Để đèn 1 sáng bình thường \[{U_{đ1}} = {U_{đm}} = 12V\]

\[ \Rightarrow {U_{đ2}} = {U_{đ1}} = 12V\]

Để đèn 2 sáng bình thường \[{U_{d2}} = {U_{dm2}} = 6V\]

\[{R_b}nt\]đ2 \[{U_{Rb}} = {U_{đ2{R_b}}} - {U_{đ2}} = 6V\]

Mặt khác \[{I_{đ2}} = {I_{đm2}} = {I_{{R_b}}} = 0,75A\]

Suy ra \[{R_b} = \frac{6}{{0,75}} = 8\Omega \]

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)