Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Trang chủ > Lớp 11 > Vật Lí > Vật Lí lớp 11 > Bài 6. Điện thế, hiệu điện thế

Bài 6. Điện thế, hiệu điện thế

1. Lý thuyết

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Điện thế, hiệu điện thế sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản:

- Khái niệm về điện thế và hiệu điện thế

- Mối quan hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

1. Điện thế

a. Khái niệm

\[\begin{array}{l}
{{\rm{W}}_M} = {A_{M\infty }} = {V_M}q\\
\to {V_M} = \frac{{{A_{M\infty }}}}{q}
\end{array}\]

b. Định nghĩa

Điện thế tại điểm M là đại lượng đặc trưng riêng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng khi đặt tại đó 1 điện tích q

c. Đơn vị Vôn (V)

d. Đặc điểm cảu điện thế

- Điện thế là đại lượng đại số

- Điện thế của đất/điểm ở ∞ thường được chọn làm mốc (bằng 0)

2. Hiệu điện thế

a. Khái niệm

Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N

\[{U_{MN}} = {V_M} - {V_N}\]

b. Định nghĩa

\[{U_{MN}} = \frac{{{A_{MN}}}}{q}\]

Vậy: \[{U_{MN}}\] đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường trong sự di chuyển của một điện tích từ M đến N

- Đơn vị: Vôn (V)

c. Đo hiệu điện thế: Tĩnh điện kế

d. Liên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường

+ Di chuyển điện tích q từ M đến N

\[{A_{MN}} = qEd\]

+ Hiệu điện thế giữa M và N

\[{U_{MN}} = \frac{{{A_{MN}}}}{q} = Ed\]

Vậy \[E = \frac{U}{d}\]

II. Ví dụ trong bài giảng

VD. Tính công mà lực điện tác dụng lên một e sinh ra khi nó chuyển động từ M đến N. Biết \[{U_{MN}} = 50V\]

Giải

\[\begin{array}{l}
{U_{MN}} = \frac{A}{q} \Rightarrow A = {U_{MN}}q\\
A = 50.( - 1,{6.10^{ - 19}}) = - {8.10^{ - 18}}J
\end{array}\]

VD. Có hai tấm kim loại phẳng, song song tích điện trái dấu cách nhau 1 cm. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ là 120V. Xác định điện thế tại M nằm trong khoảng giữa 2 bản cách bản âm 0,6 cm? Chọn mốc điện thế ở bản âm

Giải

Cường độ điện trường giữa hai bản kim loại

\[E = \frac{U}{d} = \frac{{120}}{{0,01}} = 12000V/m\]

\[ \Rightarrow {U_{MB}} = E.d = 12000.0,006 = 72V\]

\[{U_{MB}} = {V_M} - {V_B} \Rightarrow {V_M} = {U_{MB}} = 72V\]

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)