Hotline: 0973394174 info@hocthukhoa.vn
Đăng nhập Đăng ký

Trường học trực tuyến chất lượng cao


Hocthukhoa là trường học học trực tuyến với đầy đủ các môn học từ cấp 1 tới cấp 3, với 65 giáo viên nổi tiếng tại Hà Nội đang trực tiếp giảng dạy và hơn 6.000 các em học sinh đang theo học.

Hệ thống trên 13.000 bài giảng tại Hocthukhoa cung cấp cho các em học sinh các cấp độ kiến thức từ nền tảng tới nâng cao - Học Magento 2 tại Magentip.com

Bài giảng chất lượng


Bài học được xây dựng theo chuẩn chương trình và được cải tiến phù hợp với từng cấp độ học sinh

Khóa nền tảngXem Toàn bộ

Tiếng Anh lớp 6
Nguyễn Tuyết Nhung
Trang bị kiến thức nền tảng và toàn diện môn Tiếng Anh lớp 6
800.000 VNĐ
299.000 VNĐ
Ngữ Văn lớp 7
Phạm Lan Anh
Trang bị kiến thức nền tảng và toàn diện môn Ngữ Văn lớp 7
500.000 VNĐ
299.000 VNĐ
Tiếng Anh lớp 11
Thầy Vũ Việt Tiến
Trang bị kiến thức nền tảng và toàn diện môn Tiếng Anh lớp 11
500.000 VNĐ
299.000 VNĐ
Vật Lí lớp 9
Thầy Phạm Tuấn Anh
Trang bị kiến thức nền tảng và toàn diện môn Vật Lí lớp 9
500.000 VNĐ
299.000 VNĐ
Hóa Học lớp 8
Thầy Trần Nhật Đông
Trang bị kiến thức nền tảng và toàn diện môn Hóa học lớp 8
500.000 VNĐ
299.000 VNĐ
Hóa Học lớp 10
Trần Thanh Thủy
Trang bị kiến thức nền tảng và toàn diện môn Hóa học lớp 10
500.000 VNĐ
299.000 VNĐ
Toán lớp 4
Ngọc B
Trang bị kiến thức nền tảng và toàn diện môn Toán lớp 4
500.000 VNĐ
299.000 VNĐ
Toán lớp 5
Ngọc B
Trang bị kiến thức nền tảng và toàn diện môn Toán lớp 5
500.000 VNĐ
299.000 VNĐ
Hóa Học lớp 9
Nguyễn Hương Giang
Trang bị kiến thức nền tảng và toàn diện môn Hóa học lớp 9
500.000 VNĐ
299.000 VNĐ
Tiếng Anh lớp 8
Nguyễn Hoài Thu
Trang bị kiến thức nền tảng và toàn diện môn Tiếng Anh lớp 8
500.000 VNĐ
299.000 VNĐ
Toán lớp 10
Thầy Phạm Như Toàn
Trang bị kiến thức nền tảng và toàn diện môn Toán lớp 10
500.000 VNĐ
299.000 VNĐ
Tiếng Anh lớp 7
Nguyễn Hoài Thu
Trang bị kiến thức nền tảng và toàn diện môn Tiếng Anh lớp 7
500.000 VNĐ
299.000 VNĐ
Toán lớp 7
Thầy Lê Tuấn Anh
Trang bị kiến thức nền tảng và toàn diện môn Toán lớp 7
500.000 VNĐ
299.000 VNĐ
Ngữ Văn lớp 11
Nguyễn Hương Xuân
Trang bị kiến thức nền tảng và toàn diện môn Ngữ văn lớp 11
500.000 VNĐ
299.000 VNĐ
Vật Lí lớp 10
Thầy Quách Duy Trường
Trang bị kiến thức nền tảng và toàn diện môn Vật Lí lớp 10
500.000 VNĐ
299.000 VNĐ
Toán lớp 8
Thầy Phan Toàn
Trang bị kiến thức nền tảng và toàn diện môn Toán lớp 8
500.000 VNĐ
299.000 VNĐ
Vật Lí lớp 7
Trần Hồng Phương
Trang bị kiến thức nền tảng và toàn diện môn Vật Lí lớp 7
500.000 VNĐ
299.000 VNĐ
Vật Lí lớp 8
Thầy Phạm Tuấn Anh
Trang bị kiến thức nền tảng và toàn diện môn Vật Lí lớp 8
500.000 VNĐ
299.000 VNĐ
Tiếng Anh lớp 5
Giang Ly
Trang bị kiến thức nền tảng và toàn diện môn Tiếng Anh lớp 5
500.000 VNĐ
299.000 VNĐ
Vật Lí lớp 11
Thầy Võ Thanh Được
Trang bị kiến thức nền tảng và toàn diện môn Vật Lí lớp 11
500.000 VNĐ
299.000 VNĐ

Khóa ôn luyệnXem Toàn bộ

Ngữ Văn lớp 10
Thầy Nguyễn Thanh Bình
Trang bị kiến thức nền tảng và toàn diện môn Ngữ Văn lớp 10
500.000 VNĐ
299.000 VNĐ
Ôn luyện Vật Lí lớp 7
Nguyễn Hồng Thắm
Nắm vững phương pháp giải các dạng bài trong chương trình Vật Lí 7
500.000 VNĐ
299.000 VNĐ
Tiếng Anh lớp 11
Thầy Vũ Việt Tiến
Trang bị kiến thức nền tảng và toàn diện môn Tiếng Anh lớp 11
500.000 VNĐ
299.000 VNĐ
Tiếng Anh lớp 4
Giang Ly
Trang bị kiến thức nền tảng và toàn diện môn Tiếng Anh lớp 4
500.000 VNĐ
299.000 VNĐ
Ôn luyện Vật Lí lớp 8
Nguyễn Hồng Thắm
Nắm vững phương pháp giải các dạng bài trong chương trình Vật Lí 8
500.000 VNĐ
299.000 VNĐ
Ôn luyện Toán lớp 5
Kiều Thu Linh
Nắm vững phương pháp giải các dạng bài trong chương trình Toán lớp 5
500.000 VNĐ
299.000 VNĐ
Ôn luyện Hóa Học lớp 8
Phạm Huệ
Nắm vững phương pháp giải các dạng bài trong chương trình Hóa học lớp 8
500.000 VNĐ
299.000 VNĐ
Tiếng Anh lớp 10
Thầy Nguyễn Quang Hưng
Trang bị kiến thức nền tảng và toàn diện môn Tiếng Anh lớp 10
500.000 VNĐ
299.000 VNĐ
Ôn luyện Toán lớp 8
Thầy Phan Toàn
Nắm vững phương pháp giải các dạng bài trong chương trình Toán lớp 8
500.000 VNĐ
299.000 VNĐ
Tiếng Anh lớp 5
Giang Ly
Trang bị kiến thức nền tảng và toàn diện môn Tiếng Anh lớp 5
500.000 VNĐ
299.000 VNĐ
Ôn luyện Toán lớp 4
Nguyễn Thùy Linh
Nắm vững phương pháp giải các dạng bài trong chương trình Toán lớp 4
500.000 VNĐ
299.000 VNĐ
Tiếng Anh lớp 8
Nguyễn Hoài Thu
Trang bị kiến thức nền tảng và toàn diện môn Tiếng Anh lớp 8
500.000 VNĐ
299.000 VNĐ
Ôn luyện Hóa Học lớp 11
Lê Hằng
Nắm vững phương pháp giải các dạng bài trong chương trình Hóa học 11
500.000 VNĐ
299.000 VNĐ
Ôn luyện Vật Lí lớp 10
Thầy Quách Duy Trường
Nắm vững phương pháp giải các dạng bài trong chương trình Vật Lí 10
500.000 VNĐ
299.000 VNĐ
Tiếng Anh lớp 6
Nguyễn Tuyết Nhung
Trang bị kiến thức nền tảng và toàn diện môn Tiếng Anh lớp 6
800.000 VNĐ
299.000 VNĐ
Ôn luyện Toán lớp 7
Nguyễn Thu Hà
Nắm vững phương pháp giải các dạng bài trong chương trình Toán lớp 7
500.000 VNĐ
299.000 VNĐ
Ngữ Văn lớp 7
Phạm Lan Anh
Trang bị kiến thức nền tảng và toàn diện môn Ngữ Văn lớp 7
500.000 VNĐ
299.000 VNĐ
Ôn luyện Hóa học lớp 10
Lê Thúy Hằng
Nắm vững phương pháp giải các dạng bài trong chương trình Hóa học 10
500.000 VNĐ
299.000 VNĐ
Ngữ Văn lớp 8
Nguyễn Phan Mỹ Linh
Trang bị kiến thức nền tảng và toàn diện môn Ngữ Văn lớp 8
500.000 VNĐ
299.000 VNĐ
Ngữ Văn lớp 11
Nguyễn Hương Xuân
Trang bị kiến thức nền tảng và toàn diện môn Ngữ văn lớp 11
500.000 VNĐ
299.000 VNĐ

Khóa luyện thiXem Toàn bộ

Tổng ôn Ngữ Văn vào 10
Hoàng Tố Nga
Hệ thống kiến thức, phương pháp và rèn luyện kĩ năng làm bài
800.000 VNĐ
499.000 VNĐ
Tổng ôn Toán vào 10
Nguyễn Hồng Nhung
Hệ thống kiến thức, phương pháp và rèn luyện kĩ năng làm bài
800.000 VNĐ
499.000 VNĐ
Ôn luyện Hóa Học lớp 9
Trịnh Mỹ Hạnh
Nắm vững phương pháp giải các dạng bài trong chương trình Hóa Học 9
500.000 VNĐ
299.000 VNĐ
Tổng ôn Tiếng Anh vào 10
Nguyễn Phương Liên
Hệ thống kiến thức, phương pháp và rèn luyện kĩ năng làm bài
800.000 VNĐ
499.000 VNĐ

Hướng dẫn học trực tuyến


Các bước đơn giản nhất để bắt đầu học trực tuyến tại hocthukhoa.vn Tra đáp án

  Đăng ký tư vấn miễn phí
Cảm ơn bạn đã đăng ký tư vấn

Hocthukhoa.vn

Hocthukhoa.vn là nền tảng giáo dục trực tuyến đi đầu trong việc áp dụng công nghệ cao vào giáo dục, giúp các em học sinh trên toàn Việt Nam được trải nghiệm môi trường giáo dục chất lượng cao linh hoạt, tiện lợi và tiết kiệm.

Liên Hệ

Trụ sở: 14N5 Ngõ 40 đường Xuân La, Tây Hồ , Hà Nội

Cơ sở 2: P11a03 Nhà C Tòa Star Tower 283 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

0973394174

info@hocthukhoa.vn

DMCA.com Protection Status

Mạng Xã Hội

Bản quyền thuộc về Hocthukhoa.vn